Faktury ustrukturyzowane - uzupełnij swoje wiadomości!

System faktur ustrukturyzowanych miał planowo działać już w październiku 2021 r., lecz ostatecznie właścicielom firm na skorzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać do 2022 r. Projekt wystartował w pierwszym dniu 2022 r. Po 12 miesiącach okresu przejściowego, w którym stosowanie KSeF jest fakultatywne, począwszy od roku 2023 stanie się to wymogiem dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą zwolnionych z tego podatku.

Faktura ustrukturyzowana – ułatwienie dla dla księgowych

Faktury ustrukturyzowane to po prostu dokumenty elektroniczne, które posiadają precyzyjnie zdefiniowaną strukturę informacji zakodowanych z użyciem języka znaczników XML. Takie kodowanie generalnie niewiele powie osobie, która nie potrafi go odczytać, jednak dla dostosowanej aplikacji do rozliczania i wystawiania faktur dokument tego rodzaju będzie doskonale czytelny. Dzięki temu, że faktury otrzymują ujednoliconą strukturę niezależnie od tego jakiego oprogramowania do księgowości użyją kontrahenci transakcji, informacje będące elementami faktury ustrukturyzowanej zostaną odczytane identycznie. Jest to znamienna zmiana na lepsze szczególnie dla biur rachunkowych, które do tej pory często mają do czynienia z przypadkami nieprawidłowego przeniesienia w oprogramowaniu księgowym informacji z faktur przesyłanych przez klientów w postaci zdjęcia faktury papierowej albo pliku PDF. Faktura ustrukturyzowana całkiem eliminuje prawdopodobieństwo pomyłki przy przenoszeniu danych z faktury przez księgowego, a także niepoprawnego ich odczytania przez technologię optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System e-Faktur – właściciele firm wiele na tym zyskują

Każdy przedsiębiorca z początkiem stycznia 2021 r. może odebrać oraz wystawić fakturę ustrukturyzowaną poprzez Krajowy System e-Faktur udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF osoby prowadzące działalność gospodarczą przede wszystkim są zwolnieni z wymogu wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur, wcześniej odbiorą zwrot podatku VAT i zyskują poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, bowiem mają pewność, że nie zapodzieją gdzieś faktury (KSeF zachowuje informacje o nich przez dekadę). Z kolei Ministerstwo Finansów ma w ręku instrument, który umożliwia bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, a więc w wyższym stopniu zapobiega patologiom w sferze podatku VAT, dochodowego i akcyzowego. Watro wspomnieć, że obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie zamyka drogi do korzystania z zewnętrznej aplikacji do księgowania, lecz należy dokonać jej integracji z KSeF.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]