Zobacz więcej informacji o metodzie kasowej na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie docieka czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki powinno się spełniać, żeby z niej korzystać?

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie nie jest rzadkością. Właściciele firm czasem spotykają się z sytuacją, kiedy muszą wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone produkty lub zrealizowane usługi. Jeżeli takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków na czas i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, jednak muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego biura rachunkowe nie polecają przedsiębiorstwom metody kasowej?

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym monitorowaniem wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież skrupulatnego ich śledzenia, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Tymczasem już przy kilkuset fakturach pilnowanie wpłat wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia oszczędność czasu oraz redukcję niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]