Więcej informacji o tym, jak działa mass collect znajdziesz w tym miejscu.

Mass collect jest usługą, która polega na identyfikacji masowych płatności. Prezentujemy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i jak upraszcza pracę dużym i małym przedsiębiorstwom.

Na czym polega mass collect?

Działanie usługi mass collect jest tak naprawdę dość proste. Polega na nadaniu każdemu kontrahentowi unikalnego numeru rachunku, który staje się tym samym jego symbolem identyfikacyjnym. Takie podejście sprawdza się wszędzie tam, gdzie w regularnych cyklach obsługiwana jest znaczna grupa klientów, czyli na przykład w firmach telekomunikacyjnych, w szkołach prywatnych, jak również wszystkich branżach, gdzie prowadzi się płatności abonenckie (m.in. w sieciach siłowni). Należności wpływające w usłudze mass collect trafiają na jeden firmowy rachunek bankowy, jednak wcześniejsze przypisanie klientom niepowtarzalnych numerów rachunków umożliwia ich efektywniejsze zdefiniowanie, niezależnie o tego, jaki sposób wybrali oni do dokonania wpłaty (tradycyjny przelew, przelew z karty czy też przelew pocztowy). Wykorzystanie mass collect wiąże się także z mniej czasochłonnym księgowaniem należności niż podczas księgowania przez pracownika, a jednocześnie wyeliminowaniem możliwych omyłek często mających miejsce w trakcie tej czynności.

Dlaczego opłaca się wdrożyć usługę mass collect?

Chociaż mass collect nie jest aktualnie proponowane we wszystkich bankach (mają ją między innymi ING Bank Śląski i wybrane banki spółdzielcze) warto przeanalizować możliwość jego wdrożenia w przedsiębiorstwie, także takim, które miesięcznie wystawia poniżej 100 dokumentów księgowych. Zastosowanie mass collect wiąże się wszak z kilkoma korzyściami, jak np. oszczędność czasu pracowników działu księgowości, opcja integracji z platformą finansowo–księgową (a więc kontrolowanie na bieżąco spływu opłat) czy połączenie z narzędziami Finance Automation. Taką polską aplikacją dedykowaną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko połączenie z systemem mass collect banku, ale posiada także funkcję przesyłania przypomnień o nadchodzących płatnościach i windykacji, co z czasem efektywnie podnosi terminowość u kontrahentów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]