Na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/ uzyskasz więcej szczegółów o notach księgowych 40 euro.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo wcześniej lub później z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwia wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych często przez wiele lat dobrych kontaktów partnerskich. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu należności mogą być przejściowe kłopoty finansowe lub niespodziewane przeoczenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro ustawa mówi o nocie w walucie euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada również wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]