Badania wysokościowe Bielsko Biała - usługi dla Ciebie.

Za pracę na wysokości uznaje się pracę wykonywaną na wysokości przekraczającej 3 metry ponad ziemią czy podłogą. Dotyczy to zatem prac przede wszystkim budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych branż. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy powinna odbywać się z użytkowaniem właściwych zabezpieczeń, nie należy do bezpiecznych, w związku z tym badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na zaburzenia równowagi bądź mające kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma wykryć kłopoty z błędnikiem i równowagą), neurologii i okulistyki. Badania wykonuje się poddając osobę badaną prostym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W toku badań można również wykryć choroby do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie należy obawiać się, że konieczne będzie poświęcenie na te badania dużo czasu, bo jest możliwość wykonania wszystkich testów nawet w jeden dzień.

Badania wysokościowe – co ile
lat je wykonywać?

Badania wysokościowe należy zrobić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Mając na uwadze, że podczas pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty ze zdrowiem, a także, iż tak stanowi prawo, badaniom tego typu należy poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je rokrocznie.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]