Badania wysokościowe Kęty - usługi na miarę Twoich potrzeb.

Osoby pracujące na wysokości pełnią swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby zminimalizować występowanie groźnych wypadków, wprowadzono konieczność wykonywania specjalistycznych testów sprawdzających czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Co ile lat należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – do pracy wykonywanej przynajmniej 1 metr nad ziemią

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na konstrukcjach budowlanych, kominach, podestach itd. Specjalne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych dolegliwości mogących niekorzystnie oddziaływać na jakość pracy. Jak przebiegają badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania laryngologicznego, okulistycznego oraz neurologicznego. Zadaniem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta padaczki, schorzeń błędnika lub wad wzroku. Dodatkowo trzeba również poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jak wpływa na wynik badania niedowidzenie?

Badania wysokościowe należy wykonywać co 2-3 lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą przechodzić je regularnie co roku. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest konieczność noszenia okularów, niedowidzenie, a także cukrzyca i schorzenia neurologiczne. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie szkieł kontaktowych, chyba że praca wykonywana jest w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – niektórzy pracownicy, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn drogowych, żurawi wieżowych czy osoby obsługujące pulpity sterownicze.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]