Zamów badania operatorów Bielsko Biała na http://bit.ly/2qLHeSA.

Do pracy w różnego typu profesjach potrzebne są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalne badania. By je wykonać, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Odmienne badania przeprowadzane są wobec sędziów, odmienne natomiast dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Warto więc powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy określają ich charakter i jakie predyspozycje są podczas nich sprawdzane.

Przepisy a badania operatorów

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków podnośnikowych i pozostałych pojazdów stosowanych w fabrykach reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, oprócz badanych po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia badań co 24 miesiące. Powinniśmy przy tym pamiętać, że wygląd testów może zostać zmieniony, jeśli wykonujący je specjalista uzna, że niezbędne są inne testy lub niektóre elementy okażą się w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej postać papierowego testu oraz test badający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz przetestowaniu tego, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to także badania zdolności percepcji przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]