Chcesz poznać więcej szczegółów o ochronie osób i mienia Kraków? Zajrzyj na http://sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/.

Form zabezpieczania mienia i osób jest wiele. Jedną z nich jest wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można też wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której pracują osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]