Wszystko, czego należy dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego, znajdziesz na tlumaczalnia.pl.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń sporządzają multum przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Pomimo, że online bez problemu da się wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie zastąpią one pracy profesjonalnych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz obowiązkowe, przykładowo jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Okoliczności kształtujące ostateczną cenę przekładu

Ostateczny koszt przekładu tekstu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek translacji. Translacja na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie co do zasady tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi bułgarskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo tematyka tekstu. Przekład dysertacji medycznych, umów handlowych albo prac dyplomowych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, żeby trafnie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niewybaczalnych błędów.
4. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Czym odróżnia się przekład przysięgły od tłumaczenia prostego?

Należy wspomnieć, że przekład różnego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczątką z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie oznacza czy przekład wykonano z kopii, odpisu lub oryginału oraz przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają stały cennik za przekład popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w przypadku potrzeby wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]