Tłumaczenia rosyjski Kraków. Dowiedz się więcej na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Ostatnie lata to okres przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również duża część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]