Chcesz zamówić kontenery na odpady? Wejdź na ekombud.pl.

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to głównie tych, które są wytwarzane w czasie różnych remontów i prac budowlanych, jak również odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy związane z gromadzeniem i przewozem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe lub gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania i przewozu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, a także różnego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]